Piatok, 1. júl 2022
Slnečno  27,1 °C
Mimoriadne správy

Rezort hospodárstva predstavil nový zákon o ochrane spotrebiteľa, pomôže odbúrať nekalé praktiky obchodníkov

 Webnoviny  26. január 2022  60
Rezort hospodárstva predstavil nový zákon o ochrane spotrebiteľa, pomôže odbúrať nekalé praktiky obchodníkov

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Oblasť ochrany spotrebiteľa čakajú veľké zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR totiž predložilo do medzirezortného pripomienkového konania úplne novú legislatívu, ktorá by mala nahradiť aktuálne platné zákony. Nový zákon by mal podľa rezortu zjednotiť a modernizovať súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a zosúladiť ju s právnymi predpismi Európskej únie. Účinnosť sa navrhuje od 28. mája tohto roka.

Oslabený princíp právnej istoty


„V súčasnosti sú všeobecné inštitúty ochrany spotrebiteľa roztrieštené vo viacerých právnych predpisoch. Orientácia v ich vzájomných súvislostiach a ich následná správna aplikácia je sťažená, a to z pohľadu samotného spotrebiteľa, ako aj podnikateľov, čím sa oslabuje princíp právnej istoty. Zároveň je potrebné dodať, že spotrebiteľské právo sa stále dynamicky vyvíja," vysvetľuje dôvody vypracovania legislatívy ministerstvo.

Najvýraznejšími zmenami sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou únie, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov.

Prostredníctvom Občianskeho zákonníka sa do právneho poriadku zavádzajú definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

Návrh taktiež mnohé povinnosti vypúšťa, a to najmä povinnosti, ktoré nemajú základ v práve únie. „Upúšťa napríklad od povinnosti vypracovať odborné posúdenia pri reklamáciách výrobkov, poskytovať potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie, ohlasovať zrušenie prevádzkarne obci či ustanovenie o zákaze ukladať spotrebiteľom povinnosti bez právneho dôvodu a zákaze odmietnuť predať vystavený výrobok alebo poskytnúť službu, ktorú má obchodník v prevádzkových možnostiach," približuje rezort hospodárstva.

Nekalé obchodné praktity


V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch sa plánujú zaviesť požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online priestore a ich vzájomnom význame.

Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zaviesť by sa tiež mala nová regulácia pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania o výške skutočnej zľavy.

Nová legislatíva zároveň posilňuje preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu, keď zavádza nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov.

Sankcie budú záviesieť od tržieb


Súčasne reviduje sankčné ustanovenia tak, aby sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie. Navrhuje tiež ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka.

Prijatím novej právnej úpravy by sa mala posilniť aj spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

„Konečným cieľom je rýchlejšie, pružnejšie a jednotné presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci celej Európskej únie," konštatuje ministerstvo. Len tak je podľa neho možné dosiahnuť ochranu vnútorného trhu, posilniť dôveru spotrebiteľov a ochrániť poctivých obchodníkov.

Viac k témam: Legislatívne zmeny, Občiansky zákonník, Ochrana spotrebiteľa, Regulácia
Zdroj: Webnoviny.sk - Rezort hospodárstva predstavil nový zákon o ochrane spotrebiteľa, pomôže odbúrať nekalé praktiky obchodníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.