Utorok, 16. apríl 2024
Mimoriadne správy

Päť spôsobov, ako uvoľniť uviaznuté zdroje v podnikaní

 Webnoviny   6. október 2023  131  
Päť spôsobov, ako uvoľniť uviaznuté zdroje v podnikaní

6.10.2023 (SITA.sk) - Pretrvávajúca vysoká inflácia na spotrebiteľskom a materiálovom trhu či slabnúci dopyt ohrozujú finančnú kondíciu mnohých podnikov.

Ak aj účtovné výkazy neindikujú stav napätia, je potrebné hľadať zdroje na zvýšenie odolnosti firmy. Cieľom nie je len udržať či zlepšiť ziskovosť, ale zabezpečiť spoločnosti udržateľný rast s merateľným priaznivým dosahom na životné prostredie, sociálnu oblasť a riadenie.

Krytie bezpečnostných hrozieb


Nejde o módne trendy. Sú to parametre, ktoré si potenciálni obchodní partneri a zákazníci preverujú a najmä tí z vyspelých krajín na to prihliadajú pri výbere svojho budúceho dodávateľa.

Nemalé peniaze podniky potrebujú na krytie bezpečnostných hrozieb z klimatických zmien. Buď na úhradu priamych škôd na majetku, alebo na preventívne environmentálne investície.

Zabudnúť na zvyšovanie odolnosti znamená znížiť si nádej na budúci rast firmy či dokonca udržanie sa na trhu. Pri hľadaní odolnostnej stratégie väčšina manažérov hľadá uviaznuté zdroje vo výkaze ziskov a strát.Ziskovosť zlepšujú škrtnutím menej dôležitých nákladov a zmenou ich štruktúry. Alebo sa snažia podnietiť výnosnejšie druhy výrob a služieb. Netreba však opomenúť ani aktíva a pasíva v súvahe. Aj tá môže skrývať príležitosti. Tu je päť osvedčených spôsobov, ako nájsť uväznené zdroje v podnikaní.

Analyzujte pohľadávky a záväzky


Dôkladná časová analýza platobných transakcií odhalí zbytočne predĺžené lehoty splatnosti vystavených faktúr alebo oneskorenú fakturáciu. Najmä uplynulé obdobie nízkych úrokových sadzieb mohlo podnecovať k mäkkým vzťahom v termínoch platieb.

Krátkodobý kapitál je dnes, v čase rastúcich úrokov, oveľa drahší. Ak podnik odstráni nedostatky v pomalej fakturácii, v rozšafne nastavenej lehote splatnosti faktúr, neefektívnej inkasnej politike, skráti si tým hotovostný cyklus a uvoľní hotovosť.

Určitú formu ekonomickej straty predstavujú aj predčasné platby dodávateľom a nevýhodné vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Prehodnoťte správu nehnuteľností


Podnikáte vo vlastnej nehnuteľnosti? Zvážte možnosť prevodu jej prevádzkovania na správcu. Najmä, ak je v majetku firmy viac nehnuteľných aktív a na viacerých miestach.

Prevodom prevádzkovania na správcu klesá volatilita nákladov na dlhodobé aktíva. Náklady na správu tak môžu byť jednou z mála predvídateľných položiek v neustále sa meniacich podmienkach pre podnikateľov.  Zároveň sa firme uvoľnia kapacity pre vlastné podnikanie.

Spoľahlivý a skúsený správca nehnuteľností v rámci facility manažmentu vie navrhnúť aj systém výnosov, ktoré firma môže získavať z vlastnenej nehnuteľnosti. Ak ide o nevyužité, zastarané budovy či pozemky, ktoré odčerpávajú výnosy a znižujú výkonnosť firmy, je lepšie ich odpredať.

Druhou možnosťou je zmeniť účel využitia. Aj tu môže pomôcť facility manažment. Hospodárske výsledky, ale aj environmentálnu zložku podnikania možno vylepšiť uvoľnením hotovosti prostredníctvom presunu aktív do činností s vyššou hodnotou a odložením plánovaných kapitálových výdavkov.

Zmeňte štruktúru zamestnanosti


S predajom alebo presunom prevádzkovania nehnuteľností na správcu klesá potreba počtu vlastných pracovníkov na stráženie a prevádzkovanie priestorov. Neznamená to automaticky zníženie zamestnanosti.

Dnes, keď firmy bojujú o talenty, ušetrené mzdy môže podnik vsadiť do súťaže o najviac žiadaných expertov. Takých, ktorí vo firme nasadia najnovšie technológie. Ich aplikácia zvýši produktivitu a aj keď prvotná investícia je vyššia, prínos pre firmu určite  preverí konkurencia. Svet vsadil na technológie a talenty, tak prečo uhýbať pred trendom?

Preverte dlhodobé prevádzkové vzťahy


Pravdepodobne to manažmenty firiem už majú za sebou. Situácia na energetickom trhu ich prinútila dôkladne preveriť a skontrolovať dlhodobú spotrebu energií a médií, skontrolovať dlhodobé zmluvy s poskytovateľmi energií a urobiť odhad spotreby do budúcna. Energetické a environmentálne záväzky sú dlhodobými záväzkami a ovplyvňujú prevádzku.

Je vhodné preskúmať, či dávno prijatý dlhodobý envirozáväzok neodčerpáva veľa zdrojov. Na environmentálne činnosti dnes banky poskytujú úvery so zvýhodneným poplatkom a zvýhodnenými úrokovými sadzbami. Menej nákladným úverovaním sa zlepší hotovostná pozícia firmy. Revízia environmentálnych záväzkov ukáže možnosti, ako znížiť energetickú náročnosť výroby a zvýšiť energetickú triedu nehnuteľností.

Strategicky na úverové financovanie


Mnohé podniky, najmä v malom a strednom segmente s prevažujúcim domácim vlastníctvom, pravidelne fungujú na úverovej podpore. Sú dennou súčasťou ich biznisu, pravdepodobne aj zvykovou, preto jej venujú málo pozornosti.

V dnešnom inflačnom období, kedy sa menová politika sprísňuje a úrokové sadzby rastú, úverovanie činností firiem je čoraz nákladnejšie. Manažment podnikov by preto mal urobiť revíziu úverového financovania, poskytnúť strategický pohľad na úverovú potrebu a pravidelne prehodnocovať štruktúru úverov.

Aby úvery zbytočne nepohlcovali likviditu, je vhodné prehodnotiť čerpané úvery aj stav projektov, na ktoré boli úvery čerpané. V prípade pripravovaného projektu by mala firma hľadať efektívny, nie z jej pohľadu najbežnejší spôsob financovania.

Multikríza je príležitosťou na dôkladnú revíziu súvah. Z nej vyplynie, ako zvýšiť prevádzkový kapitál a premeniť nevýkonné aktíva na dostupné zdroje. Tieto zdroje potom môžu financovať nákup nových technológií, talentov, výskum, vývoj a inovácie a posilniť tak odolnosť firmy.

Viac k témam: Analýza, Inflácia, Inflácia na Slovensku
Zdroj: SITA.sk - Päť spôsobov, ako uvoľniť uviaznuté zdroje v podnikaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.