Pondelok, 22. apríl 2024
Mimoriadne správy

Deficit bez opatrení neklesne pod šesť percent, tvrdí RRZ a konsolidácia môže pomôcť stabilizovať dlh

 Webnoviny   6. október 2023  135  
Deficit bez opatrení neklesne pod šesť percent, tvrdí RRZ a konsolidácia môže pomôcť stabilizovať dlh

6.10.2023 (SITA.sk) - Ak nová vláda a parlament neprijmú nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať vysoké deficity a rastúci verejný dlh.

Schodok verejných financií


Štrukturálny deficit vzrastie z úrovne 4,5 % HDP očakávanej v tomto roku na 5,6 % HDP v budúcom roku s následným nárastom na 6,3 % HDP v roku 2027.

V rovnakom období čisté zadlženie narastie o 15 percentuálnych bodov HDP k úrovni 64 % HDP. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej najnovšej prognóze.

V tomto roku by schodok verejných financií mal dosiahnuť podľa rady 5,7 % HDP, následne v scenári nezmenených politík vzrastie až k úrovni 6,6 % HDP v roku 2025 a napokon sa stabilizuje na úrovniach okolo 6,2 % HDP v rokoch 2026 až 2027.

Za predpokladu splnenia požiadaviek výdavkových limitov, teda konsolidácia o 0,5 % HDP ročne voči scenáru nezmenených politík, by úroveň deficitu klesala na celom horizonte prognózy k 4 % HDP v roku 2027.

Postupný pokles deficitu


V prípade vyššej konsolidácie na úrovni 0,75 % HDP ročne by úroveň deficitu postupne klesala na 3 % HDP v roku 2027, čo by už stabilizovalo dlh.

Od roku 2024 bude deficit podľa rozpočtovej rady postupne narastať najmä v dôsledku vyšších výdavkov na dôchodky ovplyvnených vysokou mierou inflácie a navýšením miezd vo verejnej správe, predovšetkým v zdravotníctve.

Negatívne budú prispievať aj vyššie výdavky na úrokové náklady vyplývajúce z pretrvávajúcich vysokých úrovní deficitov. Následne v rokoch 2026 a 2027 predpokladá RRZ mierny pokles deficitu vyjadreného v pomere k HDP vplyvom ukončenia dočasného negatívneho vplyvu na deficit z dôvodu veľkých dodávok armádnej techniky.

V porovnaní s júlovou prognózou očakáva rada výraznejší nárast deficitu verejnej správy na celom horizonte prognózy najmä z dôvodu vyšších očakávaných výdavkov verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť.

Nárast sa premieta do ďalších rokov


V roku 2023 tieto výdavky rastú o 0,3 % HDP, nasledujúce roky sa rozdiel bude prehlbovať až k úrovni 0,8 % HDP v roku 2027.

Nárast v roku 2023, ktorý sa premieta aj do nasledujúcich rokov, vyplýva zo zrýchlenia čerpania týchto výdavkov v druhom a treťom štvrťroku 2023.

Strednodobý horizont je zároveň ovplyvnený aj navýšením výdavkov v rámci scenára nezmenených politík predovšetkým v oblasti liekovej politiky, ako aj zreálnením nákladov na financovanie miezd v nemocniciach.

Mzdy zamestnancov rastú


Negatívne na vývoj deficitu pôsobia výdavky na mzdy zamestnancov, ktoré oproti predchádzajúcemu odhadu rastú na celom horizonte prognózy o 0,2 % až 0,4 % HDP.

Nárast výdavkov odhaduje rozpočtová rada naprieč verejnou správou, najvýraznejšie k nemu prispievajú obce, kapitoly štátneho rozpočtu a verejné vysoké školy, kde na základe čerpania za prvých sedem mesiacov navyšujeme výdavky v roku 2023 s následným premietnutím aj do ďalších rokov.

Negatívny vplyv od roku 2024 očakáva rada v úrokových príjmoch a výdavkoch, kde navýšenie výdavkov oproti predchádzajúcemu odhadu dosahuje úroveň až 0,3 % HDP v roku 2027. Odhadované zhoršenie hospodárenia verejnej správy sa premietlo do nárastu dlhu a úrokových nákladov na jeho obsluhu.

Viac k témam: Deficit verejných financií, konsolidácia verejných financií, Mzdy, prognózy, Štátny rozpočet, Verejný dlh
Zdroj: SITA.sk - Deficit bez opatrení neklesne pod šesť percent, tvrdí RRZ a konsolidácia môže pomôcť stabilizovať dlh © SITA Všetky práva vyhradené.
Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.