Nedeľa, 24. jún 2018
Mimoriadne správy

Prečo chceme študovať cudzí jazyk?

 plusacademia.sk  16. február 2017  643
Prečo chceme študovať cudzí jazyk?

"Iný jazyk je iný pohľad na život," vyhlásil Federico Fellini pred mnohými rokmi, či Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

<div>Avšak dnes podľa najnovších prieskumov sú dôvody na študovanie jazykov rôzne. Podľa Eurobarometra a&nbsp;jeho prieskumu si vyše dve tretiny Slovákov myslí, že im cudzí jazyk pomôže pri práci v&nbsp;zahraničí. Ľudia chodia za prácou do zahraničia pre lepší zárobok a&nbsp;bez ovládania jazyka danej krajiny je to takmer nemožné. Takmer tri pätiny Slovákov si myslí, že zásluhou cudzieho jazyka si získa lepšiu prácu aj doma, určite v&nbsp;tomto smere preferujú aj <a href="http://www.plusacademia.sk/jazykove-kurzy-slovensko-verejne-firemne-kurzy">zahraničné firmy</a>. Vyše polovica ľudí si myslí, že im cudzí jazyk pomôže nielen v&nbsp;ich každodennej práci, ale aj pri cestách do zahraničia. Medzi najhlavnejšie dôvody na štúdium cudzích jazykov je teda práca, keďže naša materinská reč teda medzi svetové jazyky ešte nepatrí.&nbsp;</div><div><br></div><div>Po týchto dôvodoch nasledujú aj ďalšie – takmer polovica ľudí si myslí, že im cudzí jazyk pomôže pri štúdiu v&nbsp;zahraničí. Väčšina z vynikajúcich škôl dnes vyžaduje&nbsp;minimálne aspoň dva roky štúdia cudzích jazykov na strednej škole. Dve pätiny ho zase využijú, aby porozumeli či zoznámili sa s ľuďmi z&nbsp;iných krajín, či kultúr. Velikánov filmu či svetovej literatúry si nikdy nevychutnáte tak, ako keď rozumiete originálu. Jednoducho aj preto, lebo niektoré veci z jedného jazyka sa do iného nedajú úplne presne a správne preložiť. Slovné hračky, metafory, skryté narážky, kultúrne pozadia,&nbsp;unikátne výrazové slová s kultúrnym podtextom sa často pri preklade z jedného jazyka do druhého úplne vytratia.</div><div><br></div><div>A&nbsp;je však aj jedna tretina, ktorá by cudzí jazyk využila na dovolenke v&nbsp;zahraničí, keďže mnohým turistom spôsobuje neschopnosť komunikácie v domácej alebo medzinárodne akceptovanej reči dokonca frustráciu. Jazyková bariéra im berie schopnosť manažovania si všetkých životných situácií od správneho výberu jedla v reštaurácii cez nájdenie vhodného ubytovania až po schopnosť vyjednania si lepšej ceny. A pokiaľ chcete spoznávať krajiny mimo turistických centier, znalosť jazyka sa už dnes stáva nevyhnutnosťou.</div>
<h2><br></h2><h2>Angličitia stále vedie</h2>
<div><a href="http://www.plusacademia.sk/kurzy-anglictiny-slovensko-pre-firmy">Angličtina</a> je dnes samozrejmosť, ale treba vedieť aj iné jazyky. Koľko sa ich dokážeme naučiť? Potenciál ľudského mozgu je nesmierny. Desať percent ľudí dosahuje pri štúdiu cudzích jazykov výnimočné výsledky. Jazykov sa dokážeme naučiť veľmi veľa, najmä pokiaľ sa tomu venujeme od útleho detstva. Čisto teoreticky sa tak človek môže naučiť všetky jazyky na svete. Reálne to však z časových, finančných a ďalších dôvodov možné nie je, takže tí najlepší polygloti súčasnosti ovládajú zhruba osem až desať jazykov. Toto množstvo zvládne každý talentovaný človek, ktorý štúdiu venuje dostatok času.</div><div><br></div><div>Zistilo sa v rámci rôznych výskumov, že takmer pätina detí na Slovensku je bilingválna, rozprávajú minimálne dvomi jazykmi, niektoré aj viacerými. Štandardne okrem slovenčiny hovoria po anglicky alebo po nemecky. Výnimkou nie je čeština, taliančina, srbčina. Medzi mladými ľuďmi začína byť angličtina druhým jazykom a mnohí s ňou nemajú problém. Zďaleka však zaostávame napríklad za Švédmi, kde vyše 80 % obyvateľstva hovorí aktívne anglicky a u nás to je len necelých 30 %.</div><h2><br></h2><h2>Študovať doma či v&nbsp;zahraničí?</h2><div>Základ pre štúdium cudzieho jazyka je určite doma, v&nbsp;škole, či <a href="http://www.plusacademia.sk/">jazykovej škole</a>. Do tej chodíme už aj počas štúdiu, neskôr aj počas pracovného zaradenia. Často sa v&nbsp;jazyku len zdokonaľujeme, získavame vyššiu úroveň alebo si pridávame jazyk ďalší. Rozhodne je aj dobre za jazykom vycestovať do zahraničia, kde človek hovorí iba daným cudzím jazykom. Človeka situácia prinúti, musí sa cudziemu jazyku venovať a nemá šancu to odložiť alebo odfláknuť. Navyše pochytí aj prízvuk, či slang, čo sa vždy hodí. A&nbsp;pobyt v&nbsp;krajine s&nbsp;daným cudzím jazykom, bez kamaráta hovoriaceho v jazyku rodnom, určite aj urýchli rýchlosť učenia sa cudzieho jazyka, ktorému by sa človek v&nbsp;domácich podmienkach musel venovať určite niekoľko hodín denne.</div>