Nedeľa, 24. jún 2018
Mimoriadne správy

Miesto a úloha personálnych agentúr

 proplusco.sk  23. február 2017  503
Miesto a úloha personálnych agentúr

Každý človek má právo na plnohodnotnú prácu, na plný či iný úväzok, niektorým však stačí privyrobiť si nejaké to euro navyše. A tu je priestor pre personálne a poradenské agentúry.

<h2>Koniec personálnych agentúr – áno či nie?</h2><div>Aj keď je v&nbsp;dnešných časoch celosvetovo tlak na HR tímy, aby znižovali svoje náklady a zároveň boli schopné zabezpečiť pre svoju organizáciu kvalifikovanú pracovnú silu, mnoho z nich, ak nie všetci, sa snažia robiť nábor sami, bez pomoci personálnych agentúr. V&nbsp;tejto súvislosti pomáhajú dosť pri nábore pracovníkov aj sociálne médiá, ktoré sa postupne stávajú integrálnou súčasťou stratégie v mnohých organizáciách.</div><div><br></div><div>Myšlienka, že profesionálni rekruitéri už nie sú potrební, nepredstavuje ani zďaleka nový fenomén. Ich význam bol spochybnený už vtedy, keď sa po prvýkrát objavili online pracovné portály, ktoré úplne zrevolucionalizovali spôsob náboru nových pracovníkov. Odvtedy však už uplynulo celé desaťročie a <a href="http://proplusco.sk/">personálne agentúry</a> stále existujú, rovnako ako existujú online pracovné portály a pritom sa navzájom dopĺňajú. Zaujímavý je však fakt, že tieto pracovné portály nielenže nezruinovali personálne agentúry, ale dokonca podporili aj ich rast. Profesionálni rekruitéri sa totiž stali expertmi okrem výberu pracovníkov, aj na tieto pracovné portály - vedia, ktorý portál je vhodné použiť, ktorému sa radšej vyhnúť, či ako správne napísať inzerát pre voľnú pracovnú pozíciu. V skutočnosti, ešte stále väčšinu miesta na pracovných portáloch zaberajú personálne agentúry.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><h2>Aký význam vlastne má využívanie služieb personálneho poradenstva?</h2><div><br></div><div>Vyhľadanie a výber pracovníkov je odborná práca, ktorá si vyžaduje profesionálne vedomosti, skúsenosti overované a skvalitňované každodennou prácou v oblasti personálneho poradenstva. Firmy tak šetria čas i&nbsp;náklady&nbsp;na inzerciu, telefonické i osobné rozhovory so záujemcami o prácu, čo môžu efektívnejšie využiť na svoje podnikateľské aktivity. Stačí, ak firma sformuluje presné požiadavky na pracovníka, dodá presné informácie o pracovných miestach a ďalších podmienkach. Naopak, na druhej strane záujemcu o sprostredkovanie práce, informuje agentúra v prvom rade o systéme spolupráce, spôsobe vyhľadávania, odborného výberu a predstavenia pracovníkov, ako aj o&nbsp;finančných poplatkoch za realizované<a href="http://proplusco.sk/"> personálne služby</a>.</div><div><br></div><div><br></div><h2>V&nbsp;čom spočíva personálne poradenstvo pre firmy?</h2><div><br></div><div>Poradenstvo pre firmy obsahuje pomoc pri hľadaní a inzercii vhodných pracovníkov, odborný výber, ktorý na požiadanie firmy vie personálna agentúra zabezpečiť aj s psychodiagnostickými a inými odbornými testami, poradenstvo pri stanovovaní platu zamestnancom, o pracovných podmienkach a pod. Personálne poradenstvo voči občanom obsahuje informácie o aktuálnych ponukách práce, zabezpečenie účasti na výberových konaniach, poradenstvo týkajúce sa komplexnej prípravy na výberové konanie, správne napísanie životopisu a ďalšie služby.&nbsp;</div><div><br></div><div>Ak sa firma rozhodla pre spoluprácu s personálnou agentúrou, dôležité je vybrať si agentúru, ktorá disponuje profesionálnymi odborníkmi, ktorí vedia efektívne poradiť a v personálnej oblasti si buduje dobré meno na trhu a stáva sa pre uchádzačov vyhľadávanou firmou. Ak je <a href="http://proplusco.sk/">personálna agentúra</a> naozaj kvalitná a pracujú v nej kvalifikovaní a skúsení odborníci, môže byť pre mnohé firmy prínosom. Na Slovensku existuje široké množstvo personálnych agentúr s rôznymi zameraniami. Kvalitná personálna agentúra zameraná prevažne na recruitment by sa mala snažiť s klientom prebrať otázky týkajúce sa pracovných náplní obsadzovaných pozícií, prípadne pomôcť klientovi s ich vytvorením a vhodným špecifikovaním požiadaviek na ideálnych kandidátov. Jej úlohou je taktiež spracovanie administratívy súvisiacej s ochranou osobných údajov kandidátov a komunikáciou s kandidátmi.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><h2>Ako rozlišovať nekvalitné personálne agentúry od tých kvalitnejších?</h2><div><br></div><div>Je dôležité si vyberať podľa všetkých možnosti, ktoré daná agentúra vie ponúknuť. Podstatné sú ale aj referencie, ako aj spôsob komunikácie, kvalita predložených materiálov, presnosť informácií, diskrétnosť a profesionalita. Keďže na slovenskom trhu existuje naozaj obrovské množstvo personálnych agentúr, je viac ako isté, že sa medzi nimi nájde aj určité percento tých menej kvalitných. Dobré meno firmy sa buduje roky a pokaziť ho trvá oveľa kratšie. Na budovaní kvalitnej a vyhľadávanej značky na trhu sa zúčastňuje niekoľko faktorov. Jedným z nich sú aj spokojní uchádzači o prácu, ale aj zamestnanci, ktorí šíria následne dobré meno o firme.</div>