Pondelok, 22. apríl 2024
Mimoriadne správy

Luxusné autá, tisícové odmeny aj milióny pre univerzitu bez faktúry. Kontrolóri zistili na Úrade pre územné plánovanie viaceré pochybenia

 Webnoviny  22. marec 2024  74  
Luxusné autá, tisícové odmeny aj milióny pre univerzitu bez faktúry. Kontrolóri zistili na Úrade pre územné plánovanie viaceré pochybenia

22.3.2024 (SITA.sk) - Kontrola novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu upozorňuje na viaceré nedostatky. Či už pri viactisícových odmenách pre niektorých zamestnancov, nevýhodnom nájme priestorov či nákupe luxusných vozidiel v športovej výbave.

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zistili, že kroky predstaviteľov nového úradu boli často netransparentné, formálne a vnútorný kontrolný systém nebol funkčný.

Porušili viacero zákonov


„Konanie úradu bolo neprehľadné a v niektorých prípadoch vzbudzovalo pochybnosti o pravých dôvodoch niektorých ním vykonaných rozhodnutí," uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.

Úrad pre územné plánovanie porušil viacero zákonov, napríklad o verejnom obstarávaní, finančnej kontrole a audite či rozpočtových pravidlách. Pri nákupe služobných áut nedodržal nariadenie vlády o výdavkových limitoch a nepostupoval ani v súlade s národnou protikorupčnou politikou.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu vznikol 1. júna 2022, pričom všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania má od začiatku roka 2023.

Posvieti si aj na ministerstvo športu


NKÚ svojou kontrolou reagoval na vznik novovytvoreného úradu, zaujímal sa o to, ako má nastavené vnútorné procesy riadenia, dodržiavania zákonnosti i pravidiel hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu.

V tomto zámere plánuje národná autorita pre externú kontrolu pokračovať aj v ďalšom období kontrolami Ministerstva športu a cestovného ruchu či Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.

Zo zistení národných kontrolórov vyplýva, že pri odmeňovaní zamestnancov absentovali jednoznačne stanovené kritériá.

Svojvoľné odmeňovanie


Nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie odhalili napríklad v kancelárii predsedu novovytvoreného úradu, kde jej vedúci štátny zamestnanec dostal v júni 2023 mimoriadnu odmenu vyššiu ako 22-tisic eur bez vecného zdôvodnenia. Generálny tajomník úradu získal za dva mesiace roku 2023 odmenu viac ako 11-tisic eur.

Zamestnankyni, ktorá pacovala na úrade od novembra 2022, sa v júli 2023 ušla odmena 15-tisic eur, tiež bez riadneho odôvodnenia. Ukázalo sa, že zamestnanec zaradený do platovej triedy 3 dostával plat, ktorý nezodpovedal platovej tarife podľa zákona o štátnej službe.

Namiesto funkčného platu mu bol totiž určený osobný plat 4-tisic eur. Podobne to bolo aj v prípade ďalšej zamestnankyne úradu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nedokázali zdôvodniť dohody


Osobné platy určoval generálny tajomník bez písomného odôvodnenia a vecného zhodnotenia náročnosti, odbornosti požadovanej práce. Úrad v roku 2022 uzatvoril 33 dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, v roku 2023 uzatvoril spolu 83 dohôd.

Ich uzatvorenie nedokázal racionálne zdôvodniť. Pluralita dohôd v takomto rozsahu signalizuje rezervy v nastavenej organizačnej štruktúre a manažérskom riadení. Štátna inštitúcia nahrádzala štátnozamestnanecký pomer uvedenými dohodami.

Ďalšie zistenie poukazuje na nesúlad s Protikorupčnou politikou SR, keď v niektorých mesiacoch pracovala na dohodu osoba v príbuzenskom vzťahu s vedúcim štátnym zamestnancom úradu.

Obstarali 13 vozidiel


Problémom pri novovytvorených inštitúciách sa javí skutočnosť, že im chýbajú kľúčové interné riadiace akty, ako napríklad smernica o verejnom obstarávaní či o uzatváraní zmlúv, na základe ktorých sa majú riadiť.

Takto došlo k nákupu 13 služobných vozidiel v celkovej cene bezmála 510-tisíc eur, pričom pri ich obstaraní úrad nedodržal zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o archívoch a registratúrach.

Nedodržal ani vládne limity výdavkov na obstaranie automobilov. V prípade nákupu troch služobných motorových vozidiel BMW v sume 233 600 eur kontrola identifikovala významné plytvanie verejnými zdrojmi, keďže vedenie štátnej organizácie nedokázalo zdôvodniť potrebu kúpy luxusných áut s nadštandardnou doplnkovou výbavou.

Nevypovedateľná zmluva o nájme


Národní kontrolóri zistili, že novovytvorený úrad uzatvoril nevypovedateľnú zmluvu o nájme nebytových priestorov v bratislavskej novostavbe Lakeside park 2 do konca roka 2032 za 9,78 milióna eur.

Jej podpisom sa dobrovoľne zaviazal plniť budúce záväzky vo vzťahu k indexácii nájomného, pričom to bolo pre úrad nevýhodné a malo sa to prejaviť v skokovom náraste ceny nájmu už od začiatku roka 2024.

Osem miliónov bez faktúry


Ďalšie kontrolórske zistenie súvisí s uzatvorením zmluvy o spolupráci s Technickou univerzitou Košice v oblasti výskumu a vývoja digitálnej transformácie. Úrad pre územné plánovanie obišiel v tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní.

Taktiež nezabezpečil transparentnosť a ani preskúmateľnosť všetkých úkonov, ale ani efektívnosť použitia štátnych finančných prostriedkov.

Úrad poskytol univerzite viac ako 8 miliónov eur bez vystavenia faktúry, napriek tomu, že to bolo v podmienkach zmluvy, takisto bez zadefinovania jasných a merateľných zmluvných záväzkov.

Na základe identifikovania významných rizík pripravujú národní kontrolóri prierezovú kontrolu, ktorá bude zameraná na prípravu, realizáciu aj zúčtovanie projektu zo strán univerzity a úradu územného plánovania.

Viac k témam: kontrolóri, Pochybenie, Verejné obstarávanie, Výdavkové limity, Zákon o verejnom obstarávaní
Zdroj: SITA.sk - Luxusné autá, tisícové odmeny aj milióny pre univerzitu bez faktúry. Kontrolóri zistili na Úrade pre územné plánovanie viaceré pochybenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.