Piatok, 1. júl 2022
Slnečno  26,5 °C
Mimoriadne správy

Budúca vykurovacia sezóna bude pravdepodobne výrazne odlišná od predchádzajúcich

 Futurino  26. október 2021  260
Budúca vykurovacia sezóna bude pravdepodobne výrazne odlišná od predchádzajúcich

Ceny komodít na výrobu tepla porastú medziročne o desiatky percent, znížený výkon veterných elektrární, hroziaci nedostatok zemného plynu. Za týchto podmienok vstupuje Európa do ďalšej vykurovacej sezóny, ktorá môže byť v mnohom odlišná od tých minulých, minimálne pokiaľ ide o konečný účet za ňu.


S ohľadom na fakt, že súčasné podmienky nemusia byť krátkodobého charakteru, je vhodné sa zamyslieť, z akých zdrojov budete v najbližších rokoch získavať teplo a teplú vodu pre svoju domácnosť.


Budete spoliehať na priaznivejšie podmienky vonkajších vplyvov, ako sú ceny a dostupnosť paliva či samotného tepla? Alebo maximálne zvýšite svoju sebestačnosť? Tí z vás, ktorí sa prikláňajú k druhej variante, by sa mali vo zvýšenej miere zaujímať o možnosti využitia tepelných čerpadiel, ktoré svojim majiteľom ponúka:  • Možnosť získavať teplo a teplú vodu z geotermálneho tepla či vonkajšieho vzduchu, t. j. komodít, ktoré sú k dispozícii zadarmo prakticky v neobmedzenom množstve.

  • Zbaviť sa závislosti na dostupnosti paliva práve s ohľadom na fakt, že tepelné čerpadlá si odoberajú energiu zo svojho okolia.

  • S ohľadom na vyššie uvedené tiež možnosť dlhodobo plánovať účty za energie tak, ako sa cena vonkajšieho vzduchu či tepla nemení, sú dostupné bezplatne.

  • Získavať teplo a teplú vodu spôsobom priaznivým k životnému prostrediu.

  • Zabezpečovať si teplo a teplú vodu spôsobom, u ktorého v dohľadnej budúcnosti nehrozí obmedzovanie využívania tak, ako je to pri kotloch na tuhé palivá či zemný plyn.


Vyššie uvedené neplatí univerzálne


Tepelné čerpadlá sú vhodné prakticky pre všetky typy nehnuteľností, nájdete ich ako vo veľkých obchodných centrách, kancelárskych budovách, bytových domoch, rovnako ako v rodinných domoch, malých rekreačných objektoch či objektoch s veľkosťou jedného lodného kontajnera. Dôležité je spomenúť, že na trhu je k dispozícii niekoľko typov tepelných čerpadiel a žiadny z nich nie je vhodný univerzálne na všetky typy nehnuteľností. Pre viac informácií k jednotlivým typom čerpadiel navštívte túto stránku: Typy tepelných čerpadiel – Tepelné čerpadlá IVT.


Zdroj obrázku: Veja / Shutterstock.com