Sobota, 30. máj 2020
Oblačno  10,8 °C
Mimoriadne správy

Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá!

 Webnoviny  14. október 2019  286
Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá!

14.10.2019 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa za posledných 15 rokov strojnásobil počet pacientov, liečiacich sa na depresívnu poruchu. Okrem samotnej depresívnej nálady, je ďalším hlavným príznakom depresie tzv. anhedónia - neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky, teda neschopnosť tešiť sa zo života každý deň. Ďalšími symptómami depresie sú aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a dennými aktivitami. Ľudia trpiaci depresiou preto nezvládajú ich bežné rutinné aktivity. Súčasná moderná liečba však vie pacientom veľmi dobre pomôcť a pokryť všetky spomínané symptómy.

Svetový deň duševného zdravia (10. október), ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o duševných poruchách, sa tento rok zameriava na prevenciu samovrážd. Väčšina z nich súvisí so psychickými poruchami. Lekári a ďalší odborníci vyzývajú širokú verejnosť a najmä tých, ktorí by mohli byť ohrození depresívnymi stavmi, aby sa nebáli zveriť do rúk odborníkov.

Depresia narúša bežné fungovanie človeka


Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie avšak výskyt tohto ochorenia sa posúva už aj do nižších ročníkov. Hoci sa ochorenie môže opakovať, je dobre liečiteľné. Mnohí ľudia napriek prežívanému utrpeniu, ktoré depresia do ich života prináša, nevyhľadajú odbornú pomoc. Napriek tomu, že existujú dostupné oficiálne štatistiky, je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii depresiou skutočne trpí. Depresia často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jej pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Toto časté psychické ochorenie narúša každodenné fungovanie človeka v rodinnej, pracovnej a sociálnej sfére. Jedným z dvoch základných príznakov je okrem depresívnej, skľúčenej nálady aj spomínaná anhedónia.

Anhedónia je neschopnosť tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí, ako aj znížený záujem o tieto udalosti. Tento symptóm depresie je často podceňovaný a pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. Anhedónia je významnou najmä vtedy, ak ju liečba nedokáže úplne odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal byť "v poriadku".

Nebuďme ľahostajní k ľuďom s depresiou


V súčasnosti dokáže moderná medicína depresiu, vrátane anhedónie, účinne liečiť. Pacientom však v priebehu diagnostiky a liečby často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach z predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami, žiaľ, vo veľkej miere spájajú. Stigmatizácia alebo aj odcudzovanie ľudí so psychickými ochoreniami je častým dôvodom, pre ktorý je pravdepodobnosť účinnej a rýchlej liečby, znížená.

Ďalším úskalím pre ľudí, ktorí trpia depresiou, je strach zo samotnej liečby. Pacienti sa boja nežiaducich účinkov antidepresív, majú strach, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, každodennú aktivitu, spôsobí interakcie s inou liečbou, či nebodaj bude mať negatívny dopad na iné funkcie organizmu. Hoci tieto obavy boli v minulosti opodstatnené, dnes je situácia iná. K dispozícii sú moderné lieky, ktoré sú účinné a nespôsobujú z dlhodobého hľadiska neprimerané vedľajšie účinky. Pacienti sa nemusia obávať, že ich bude liečba obmedzovať, naopak, môže im pomôcť vrátiť sa späť do normálneho života.

Kvalitný spánok je dôležitou súčasťou terapie


Tí, ktorí trpia depresiou sa veľmi často nevedia zbaviť problémov so spánkom. Nedostatok kvalitného spánku môže z dlhodobého hľadiska negatívne vplývať na samotnú liečbu depresie. Dlhé bezsenné noci a následná únava, umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť. Moderná liečba, ktorá je dnes dostupná, obnovuje cirkadiánne rytmy u pacientov s depresiou, čo vedie nielen k celkovému zlepšeniu kvality spánku a samotného zaspávania, ale aj k zlepšeniu celkových denných aktivít, a to vrátane ranného vstávania a ostatných sociálnych a pracovných činností počas dňa.

Navyše psychiatri v porovnaní s minulosťou dnes vo väčšej miere participujú pri výbere liečby s pacientami. Je pre nich dôležité, aby aj pacient pochopil význam a spôsob liečby a zároveň, aby vyjadril svoje očakávania od liečby. V minulosti sa od úspešnej liečby očakávalo najmä zmiernenie či odstránenie príznakov depresie ako takej. K tomuto cieľu sa v súčasnosti pridružil aj ďalší zámer, a to dosiahnutie toho, aby pacienti boli schopní vrátiť sa späť do svojho rodinného, pracovného a sociálneho života, a to najmä aby pacienti prestali svoj život len prežívať a začali ho opäť naplno žiť bez obmedzujúcich príznakov depresívnej poruchy.

Zistite viac o duševnom zdraví


Liga za duševné zdravie a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom navštíviť v určených termínoch vybrané psychiatrické ambulancie. Priamo od odborníkov sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch a liečebných postupoch. Počas týchto stretnutí budú môcť prekonzultovať svoj stav, či prísť spolu s blízkymi, ktorí potrebujú radu lekára. K dispozícii budú aj informačné brožúry o príznakoch depresie, možnostiach liečby, správnom životnom štýle a potrebnej podpore okolia. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk.

Z dôvodu stigmatizácie a strachu, pre ktorý sa boja pacienti navštíviť psychiatra, je dôležité upriamiť pozornosť aj na obnovenú Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566). Dôležité je nezabudnúť, že Linka pomáha tým, ktorí trpia. Poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie. Linku prevádzkuje Liga za duševné zdravie, s odbornou garanciou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, môže využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.

Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciáchMENO A PRIEZVISKO LEKÁRAADRESA  AMBULANCIETELEFÓNNE ČÍSLO DÁTUM A ČAS
MUDr. Renáta PapšováRusovecká cesta 19, 851 01 Bratislava V02/4463547116.10.2019; 8:00 - 12:30
MUDr. Katarína GallováMierové námestie 6, 903 01 Senec02/4592794618.10.2019; 8:00 - 13:00
MUDr. Barbora VašečkováNám. SNP 10, 811 01 Bratislava02/5788725131.10.2019; 13:00- 16:00
MUDr. Viera LysováNámestie sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec0907/129 90316.10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Lucia ŽlnayováMickiewiczova 13, vchod E, 813 01 Bratislava I02/5729034614:10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Ľubica OndrisováRekreačná 2, 921 01 Piešťany033/798169216.10.2019; 10:00 - 14:00
MUDr. Elena PodolánováDolný Šianec 10, 911 01 Trenčín032/652314021.10.2019; 8:00 - 14:00
MUDr. Magdaléna ČaplárováSaratovská 24, 841 02 Bratislava IV02/6436763018.10.2019; 8:00 - 12:00
MUDr. Róbert OlvedyLegionárska 5265/1C, 901 01 Malacky034/772676817.10.2019; 10:00 - 17:00
MUDr. Ivana KováčováKubačova 7568/19, 831 06 Rača02/4488498810.10.2019; 9:00 - 14:00
MUDr. Andrea Heretiková MarsalováIstrijská 8/B, 841 07 Bratislava IVOsobne28.10.2019; 8:30 - 12:30 - osobne
MUDr. Anna GlamošováPalárikova 2311, 022 01 Čadca041/433341910.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Helena ŽiačikováTovárenská ulica 304, 017 01 Považská Bystrica042/432312414.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Martina HanzelováVojtecha Spanyola 43, Psychiatrické oddelenie 3.poschodie, 012 07 Žilina041/511083821.10.2019; 8.00 - 10.00 a od 12.30 - 15.00
MUDr. Lenka KuchárováVojtecha Spanyola 8685, 010 01 Žilina041/516653418.10.2019; 7.00 -12.00
MUDr. Ján BernátAndovská 6, 940 52 Nové Zámky0905/49055110.10.2019; 7:00 - 16:00
MUDr. Maroš UhrínKrásna 18, 924 01 Galanta031/780511415.10.2019; 8:00 - 12:00
MUDr. László SárkozyJesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda0907/76786216.10.2019; 8:00 - 12:00
MUDr. Alica GašparováVeľkoblahovská 45, 929 01 Dunajská Streda031/551586818.10.2019; 10:00 - 17:00
MUDr. Miroslav ČerňanHodská 373/38, 924 22 Galanta031/783347315.10.2019; 8:00 - 16:00
MUDr. Darina HrabovskáJanka Kráľa 15, 972 01 Bojnice0948/25405822.10.2019; od 8.00 - 13.00
MUDr. Janka DúbravskáHviezdoslavova trieda 1, 949 11 Nitra037/773038024.10.2019; od 10.00 - 15.00
MUDr. Alexandra PriščákováNámestie hrdinov 13, 934 01 Levice036/631331625.10.2019; od 8:00 - 12:00
MUDr. Mária MajzlanováHrnčírikova 6, 958 01 Partizánske038/749364424.10.2019; od 10.00 - 14.00
MUDr. Iveta MikulášováMasarykova 28/338, 984 01 Lučenec047/433151030.10.2019; 11:00 - 14:00
MUDr. Libor MoravčíkBystrický rad 81, 960 01 Zvolen045/321447024.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Martina KminiakováJ. G. Tajovského 5, 962 12 Detva045/545907923.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Beata GašparováDivadelná 4, 960 01 Zvolen045/321995415.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Jana BahledováP. O. Hviezdoslava 1, 960 01 Zvolen045/532689010.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Yveta Kubovová1. mája 4500/30, 058 01 Poprad052/772347315.10.2019; 8:00 - 13:00
MUDr. Ladislav LaukoŠtúrova 6, 053 42 Krompachy053/445123310.10.2019; 11:00 - 14:00
MUDr. Erika GernathováPsychiatrická amb.v NsP, Probstnerova cesta2, 054 01 Levoča053/451265122.10.2019; 12:00 - 15:00
MUDr. Ivan KarbulaPsychiatrické odd. FN Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava033/593841416.10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Magdaléna MattováRastislavova 43, 040 01 Košice055/6152724, 055/615273415.10.2019; 9:00 - 11:00
MUDr. Ruslana HvizdošováKpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov051/758267523.10.2019; 9:00 - 12:00
MUDr. Miriam FaklováVstupný areál U. S. Steel 1, 044 54 Košice055/7234737, 055/723473816.10.2019; 8:00 - 15:30
MUDr. Jana GreškováŠpitálska 1, 048 01 Rožňava058/777126421.10.2019; 8:00 - 15:30
MUDr. Kvetoslav MoravčíkHlavná 60, 080 01 Prešov051/770010111.10.2019; 10:00 - 12:00
MUDr. Štefan AnderGemerská 233, 049 11 Plešivec058/7921156, 058/792115725.10.2019; 10:00 - 12:00
MUDr. Mariana OndilováPsychiatrická nemocnica Stráñany - Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce056/681851916.10.2019; 11:00 - 14:00
MUDr. Pavol NálešníkCentrum pre psychické funkcie, M.R.Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou057/488025114.10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Jitka JanusováPsych. ambulancia - INTEGRA Združenie pre duševné zdravie, Hollého 60, 071 01 Michalovce056/642027115.10.2019; 13:00 - 16:00
MUDr. Niké MakarováPsychiatrická ambulancia, Strojárska 607, 069 01 Snina0905/44442217.10.2019; 10:00 - 14:00
MUDr. Zuzana KrajňákováPsychiatrická amb., Nemocnica Trebišov, ul. SNP1079/76, 075 01 Trebišov056/666017414.10.2019; 10:00 - 14:00

Inzercia

Viac k témam: depresia, duševné zdravie, Liga za duševné zdravie, PR, Svetový deň duševného zdravia
Zdroj: Webnoviny.sk - Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá! © SITA Všetky práva vyhradené.
Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.