Sobota, 20. apríl 2024
Zamračené  5,4 °C
Mimoriadne správy

Rozdiely v správe administratívnych budov a bytových domov

 Seocentrum  22. december 2022  293  
Rozdiely v správe administratívnych budov a bytových domov

Každý, kto býva v byte, si vie celkom dobre predstaviť, čo obnáša správa bytového domu. A to bez ohľadu na to, či sú skúsenosti s vašim správcom pozitívne, alebo negatívne. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým ako to je s administratívnymi budovami?


Legislatívne to vyzerá ako úplne niečo iné, ale prakticky v tom nie sú až také rozdiely


Čo sa legislatívy týka, na prvý pohľad to vyzerá, že správa administratívnych budov je diametrálne odlišná od správy bytových domov. Pri bytových domoch výkon správy upravuje samotný zákon 182/93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý sa však na správu budov, ktorých súčasťou nie sú žiadne byty, nedá použiť.


Správa administratívnych budov tak najčastejšie funguje na základe mandátnej zmluvy. Avšak realita nie je taká odlišná ako sa môže zdať. Spomínaná mandátna zmluva sa totižto často opiera o zákon 182/93, prípadne používa niektoré jeho ustanovenia.


Správca má na starosti veľmi podobné veci


Takáto praktická podobnosť je logická, keďže administratívne budovy často obsahujú podobné technológie ako bytové domy. Takže aj samotný výkon správy je medzi týmito dvoma typmi budov veľmi podobný.


Správca musí tak isto zabezpečiť všetky revízie a prehliadky, napríklad požiarnu ochranu, údržbu a starostlivosť o výťahy, či o rôzne dodatočné technológie ako môžu byť napríklad plynová kotolňa, fotovoltika a podobne. Samozrejmosťou je zabezpečenie štandardných služieb, akými sú napríklad upratovanie spoločných alebo kancelárskych priestorov, starostlivosť o zeleň v okolí budovy, pravidelná deratizácia, či momentálne aktuálna zimná údržba.


A ako je to s väčšinou novostavieb, ktoré sú v podstate polyfunkčné budovy tvorené väčšinou bytmi, ale prízemím zloženým z obchodných alebo administratívnych priestorov? Tu už je použiteľný zákon 182/93 a k týmto obchodným a administratívnym priestorom sa pristupuje ako k nebytovým.


Zdroj obrázka: Autor: Grand Warszawski / Shutterstock.com