Piatok, 19. apríl 2024
Mimoriadne správy

Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

 Seocentrum  28. september 2022  261  
Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

Svet podnikania je neistý a tak nie každá spoločnosť dopadne tak, ako by si to jej zakladateľ, či zakladatelia predstavovali. Je však rozdiel, či koniec spoločnosti budú sprevádzať súdne spory, alebo svoju činnosť ukončí „krajšie“.


Súdom je lepšie sa vyhnúť, napríklad aj likvidáciou


Keď už sú za vami časy, keď ste spoločnosť rozširovali, kupovali nové sedačky do vozíkov alebo vybavenie kancelárií a chcete fungovanie spoločnosti ukončiť bez súdnych ťahaníc so spoločníkmi, či akcionármi, možnosťou mimosúdneho vyrovnania je aj likvidácia spoločnosti. Ako takýto proces prebieha?


Keby to máme zhrnúť, tak počas likvidácie spoločnosti sa najskôr zistí všetok majetok spoločnosti, potom sa veriteľom uhradia všetky záväzky a následne sa takýto likvidačný zostatok rozdelí medzi spomínaných spoločníkov, respektíve akcionárov. Podmienkou ale je, aby spoločnosť disponovala majetkom dostatočným na to, aby z neho bolo možné v plnej výške vysporiadať všetky záväzky.


Najskôr veritelia, potom spoločníci


Počas likvidácie spoločnosti v jej mene už nekoná konateľ, ale novo vymenovaný likvidátor, prípadne viacero likvidátorov. Avšak likvidátor nemusí byť treťou osobou, takže sa ním môže stať aj konateľ. Likvidátor môže robiť len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti.


Prvým krokom likvidátora je vytvoriť zoznamy majetku spoločnosti a pohľadávok a to do 45 dní. Veritelia môžu prihlasovať svoje pohľadávky. A ako už bolo povedané až po upokojení nárokov všetkých známych veriteľov môže likvidátor zostávajúci majetok spoločnosti prerozdeliť medzi spoločníkov, či akcionárov.


Samozrejme, likvidácia nie je len o vystavení zoznamov a prerozdeľovaní toho, čo ostane. Je potrebné schváliť napríklad aj mimoriadnu účtovnú závierku, podať mimoriadne daňové priznanie a podobne.


Zdroj obrázka: Autor: fizkes / Shutterstock.com