Pondelok, 21. máj 2018
Polojasno  17,2 °C
Mimoriadne správy

Zoznam predmetov prevažujúcej činnosti podľa OKEČ

00000
Nezistené
01000
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
01100
Rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva
01110
Pestovanie obilnín a kultúrnych plodín i.n.
01120
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01121
Pestovanie zeleniny
01122
Pestovanie a zber húb
01123
Pestovanie kvetín a okrasných drevín
01130
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01131
Pestovanie ovocia a orechov
01132
Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a korenia
01200
Živočíšna výroba
01210
Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
01220
Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01230
Chov ošípaných
01240
Chov hydiny
01250
Chov iných zvierat
01251
Chov drobných hospodárskych zvierat
01252
Chov kožušinových zvierat
01253
Chov domácich zvierat
01254
Chov cudzokrajných zvierat
01255
Chov laboratórnych zvierat
01256
Chov zveriny
01259
Chov iných zvierat
01300
Rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou /zmiešané hospodárstvo/
01400
Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych služieb
01410
Služby súvisiace s rastlinnou výrobou
01420
Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
01500
Lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb
01501
Lov a odchyt zveri
01502
Odchov zveriny
02000
Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby
02010
Pestovanie lesa a ťažba dreva
02011
Pestovanie lesa
02012
Ťažba dreva
02020
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
02021
Služby pri pestovaní lesa
02022
Služby pri ťažbe dreva
05000
Rybolov, chov rýb; služby v rámci rybolovu
05010
Rybolov
05020
Chov rýb
05030
Služby v rámci rybolovu
10000
Ťažba čierneho a hnedého uhlia; ťažba rašeliny
10100
Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia
10200
Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia
10300
Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet
11000
Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu
11100
Ťažba ropy a zemného plynu
11101
Ťažba ropy
11102
Ťažba zemného plynu vrátane plynu z podzemnej degazácie
11104
Ťažba bitúmenových bridlíc a piesku
11105
Ťažba prírodného propán-butánu
11110
Ťažba ropy
11120
Ťažba zemného plynu /vr. plynu z podzemnej degazácie/
11130
Ťažba živičných hornín
11200
Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu
12000
Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
13000
Ťažba a úprava rúd
13100
Ťažba a úprava železných rúd
13200
Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tóriových rúd
14000
Ťažba a úprava ostatných nerastov
14100
Ťažba a úprava kameňa
14110
Ťažba a úprava kameňa pre stavebníctvo
14120
Ťažba a úprava vápenca, sadrovca, kriedy a dolomitu
14130
Ťažba a úprava bridlice
14200
Ťažba a úprava piesku a ílovitých zemín
14210
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk
14220
Ťažba a úprava kaolínu a pod. ílovitých zemín
14300
Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov
14301
Ťažba a úprava hnojivových nerastov
14302
Ťažba a úprava ostatných chemických nerastov
14400
Ťažba a úprava soli
14500
Ťažba a úprava nerastov i.n.
15000
Výroba potravín a nápojov
15100
Výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov
15110
Výroba a konzervovanie mäsa
15120
Výroba a konzervovanie hydiny
15130
Výroba mäsových výrobkov vrátane hydinových
15131
Výroba mäsových výrobkov
15138
Výroba umelých čriev
15200
Spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
15300
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
15310
Spracovanie a konzervovanie zemiakov
15320
Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
15330
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i.n.
15400
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
15410
Výroba surových olejov a tukov
15420
Výroba rafinovaných olejov a tukov
15430
Výroba stužených jedlých tukov
15500
Úprava a spracovanie mlieka
15510
Prevádzka mliekární, výroba masla a syrov
15520
Výroba zmrzliny
15600
Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
15610
Výroba mlynských výrobkov
15620
Výroba škrobu a škrobových výrobkov
15700
Výroba hotových krmív
15710
Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
15720
Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá
15800
Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
15810
Výroba pekárskych výrobkov vr. cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov
15820
Výroba trvanlivých pekárskych výrobkov
15830
Výroba cukru
15840
Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
15850
Výroba cestovín
15860
Spracovanie čaju a kávy
15870
Výroba chuťových prísad a korenín
15880
Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a dietnych potravín
15890
Výroba potravinárskych výrobkov i.n.
15891
Výroba vaječných výrobkov
15892
Výroba droždia a octu
15893
Výroba droždia
15894
Výroba potravinárskych koncentrátov a i. upravených potravín
15895
Výroba hotových jedál a polotovarov
15896
Výroba potravinárskych prípravkov inde neuvedených
15898
Nešpecializovaná mraziarenská výroba
15899
Výroba potravinárskych prípravkov i.n.
15900
Výroba nápojov
15910
Výroba destilovaných alkoholických nápojov
15920
Výroba etylalkoholu kvasením
15930
Výroba hroznového vína
15940
Výroba ovocného vína
15950
Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
15960
Výroba piva
15970
Výroba sladu
15980
Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
15990
Výroba iných nealkoholických nápojov /bez ovocných štiav/
16000
Spracovanie tabaku
17000
Textilná výroba
17100
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17110
Príprava a spriadanie bavlnárskych vlákien
17120
Príprava a spriadanie mykaných vlnárskych vlákien
17130
Príprava a spriadanie česaných vlnárskych vlákien
17140
Príprava a spriadanie ľanárskych vlákien
17150
Spriadanie a úprava hodvábu vrátane šapového; spriadanie a tvarovanie synt. alebo umelých priadzí z nekonečných vlákien
17160
Výroba nití
17170
Výroba ostatných textilných vlákien
17200
Tkanie textílií
17210
Tkanie bavlnárskych textílií
17220
Tkanie mykaných vlnárskych textílií
17230
Tkanie česaných vlnárskych textílií
17240
Tkanie hodvábnických textílií
17250
Tkanie ostatných textílií
17251
Tkanie textílií kombinovaných z čes. a myk. vln. priadze
17252
Tkanie ostatných vlnárskych textílií
17253
Tkanie ľanárskych textílií
17254
Tkanie jutárskych textílií
17255
Tkanie vigoňových textílií
17259
Tkanie iných textílií
17300
Konečná úprava textílií
17400
Výroba textilných výrobkov okrem odevov
17401
Výroba posteľnej bielizne
17402
Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
17403
Výroba stolových a pod. textilných výrobkov pre domácnosť
17404
Výroba plachiet, stanov a pod.
17409
Výroba ostatného textilného tovaru
17500
Ostatná textilná výroba
17510
Výroba kobercov a dlážkových textílií
17520
Výroba povrazníckeho tovaru, lán a sieťovín
17521
Výroba povraznícka
17522
Výroba sieťovín
17530
Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich, okrem odevov
17540
Výroba iných textílií i.n.
17541
Výroba stúh, strapcov a brmbolcov
17542
Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek
17543
Výroba textilnej vaty a výrobkov z nej
17544
Výroba textilných knôtov, hadíc a pod.
17545
Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami
17549
Výroba textilných výrobkov i.n.
17600
Výroba pletených textilných materiálov
17700
Výroba pleteného tovaru
17710
Výroba pančuchového tovaru
17720
Výroba pleteného ošatenia
17730
Výroba pletených odevov
17740
Výroba pletenej spodnej bielizne
17750
Výroba ostatného pleteného tovaru a doplnkov /rukavíc, ap./
18000
Odevná výroba; spracovanie a farbenie kožušín
18100
Výroba kožených odevov
18200
Výroba iných odevov a odevných doplnkov
18210
Výroba pracovných odevov
18220
Výroba ostatného vrchného ošatenia
18230
Výroba spodnej bielizne
18240
Výroba ostatného ošatenia a doplnkov i.n.
18241
Výroba klobučníckych výrobkov
18249
Výroba ostatného ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu
18300
Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru
19000
Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi
19100
Vyčiňovanie a úprava kože
19200
Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z kože a podobných materiálov
19300
Výroba obuvi
19301
Výroba koženej obuvi
19309
Výroba obuvi z ostatných materiálov
20000
Drevárska a korkárska výroba okrem výroby nábytku; výroba výrobkov zo slamy, prútia a pod. materiálov
20100
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
20200
Výroba dýhy; preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek
20300
Výroba stavebnostolárska a tesárska
20301
Výroba stavebnostolárska a tesárska základná
20302
Výroba prvkov na montované stavby z dreva
20400
Výroba drevených obalov
20500
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy, prútia a podobných materiálov
20510
Výroba ostatných výrobkov z dreva
20520
Výroba výrobkov z korku, výroba košov a ostatných výrobkov zo slamy, prútia a podobných materiálov
20521
Výroba korkárska
20522
Výroba košikárska
21000
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
21100
Výroba celulózy, papiera a lepenky
21110
Výroba celulózy
21120
Výroba papiera a lepenky
21200
Výroba výrobkov z papiera a lepenky
21210
Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky
21220
Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
21230
Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
21240
Výroba tapiet
21250
Výroba iných výrobkov z papiera a lepenky i.n.
22000
Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahraných nosičov záznamu
22100
Vydavateľské činnosti
22110
Vydávanie kníh
22120
Vydávanie novín
22130
Vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií
22140
Vydávanie nosičov záznamu zvuku
22150
Ostatné vydavateľské činnosti
22200
Tlač a súvisiace služby
22210
Tlač novín
22220
Tlač i.n.
22230
Viazanie a konečná úprava kníh
22240
Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
22250
Ostatné služby súvisiace s tlačou
22300
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu
22310
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku
22320
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu
22330
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače
23000
Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív
23100
Výroba produktov koksárenských pecí
23101
Výroba tuhých produktov koksárenských pecí
23102
Výroba plynných produktov koksárenských pecí
23200
Výroba rafinovaných ropných produktov
23300
Výroba jadrových palív
24000
Výroba chemikálií a chemických výrobkov
24100
Výroba základných chemikálií
24110
Výroba technických plynov
24120
Výroba farbív a pigmentov
24130
Výroba iných základných anorganických chemikálií
24140
Výroba iných základných organických chemikálií
24150
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
24160
Výroba plastov v primárnej forme
24170
Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
24200
Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov
24300
Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov
24400
Výroba farmaceutických prípravkov, chemických produktov a produktov z rastlín na lekárske účely
24410
Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov
24420
Výroba farmaceutických prípravkov
24500
Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov
24510
Výroba mydla a saponátov, čistiacích a leštiacích prípravkov
24520
Výroba kozmetických prípravkov
24600
Výroba ostatných chemických výrobkov
24610
Výroba výbušnín
24620
Výroba glejov a želatíny
24630
Výroba éterických olejov
24640
Výroba chemických výrobkov na fotografické účely
24650
Výroba nenahraných nosičov záznamov
24660
Výroba chemických látok i.n.
24661
Výroba textilných a kožiarskych pomocných prípravkov
24662
Výroba gumárenských a plastikárskych prípravkov
24669
Výroba ostatných chemických látok
24700
Výroba chemických vlákien
24701
Výroba celulózových vlákien
24702
Výroba umelých vlákien
25000
Výroba výrobkov z gumy a plastov
25100
Výroba gumových výrobkov
25110
Výroba gumových pneumatík a duší
25120
Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík
25130
Výroba ostatných gumových výrobkov
25200
Výroba výrobkov z plastov
25210
Výroba dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov
25220
Výroba obalov z plastov
25230
Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
25240
Výroba ostatných výrobkov z plastov
26000
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
26100
Výroba skla a výrobkov zo skla
26110
Výroba plochého skla
26120
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
26130
Výroba dutého skla
26140
Výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
26150
Výroba a spracovanie iného skla vrátane technických sklenených nádob
26151
Výroba skla technického, laboratórneho, optického, osvetľovacieho
26152
Výroba skla úžitkového a ozdobného
26200
Výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov okrem používaných v stavebníctve; výroba žiaruvzdorných keramických výr.
26210
Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
26211
Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
26212
Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
26220
Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely
26230
Výroba izolátorov a izolačných fitingov z keramiky
26240
Výroba iných keramických výrobkov na technické účely
26250
Výroba iných keramických výrobkov
26260
Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
26300
Výroba keramických obkladov a dlaždíc
26400
Výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
26500
Výroba cementu, vápna a sadry
26510
Výroba cementu
26520
Výroba vápna
26530
Výroba sadry
26600
Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
26610
Výroba stavebných prvkov z betónu
26620
Výroba stavebných prvkov zo sadry
26630
Výroba transportného betónu
26640
Výroba malty
26650
Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom
26660
Výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu
26700
Spracovanie prírodného kameňa
26800
Výroba iných nekovových minerálnych výrobkov
26810
Výroba brúsnych výrobkov
26820
Výroba nekovových minerálnych výrobkov i.n.
27000
Výroba kovov
27100
Výroba železa, ocele a ferozliatín
27200
Výroba rúr
27210
Výroba liatinových rúr
27220
Výroba oceľových rúr
27300
Iné hutnícke spracovanie surového železa a ocele
27310
Ťahanie za studena
27320
Valcovanie úzkych pásov za studena
27330
Tvárnenie za studena
27340
Ťahanie drôtov
27350
Hutnícke spracovanie surového železa a ocele i.n.
27400
Výroba drahých a ostatných neželezných kovov vrátane ich hutníckych výrobkov
27410
Výroba drahých kovov
27420
Výroba hliníka
27430
Výroba olova, zinku a cínu
27440
Výroba medi
27450
Výroba ostatných neželezných kovov
27500
Odlievanie kovov
27510
Odlievanie železa
27520
Odlievanie ocele
27530
Odlievanie ľahkých kovov
27540
Odlievanie ostatných neželezných kovov
28000
Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
28100
Výroba kovových konštrukcií
28110
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
28120
Výroba kovových prefabrikátov na stavby
28200
Výroba nádrží,zásobníkov a kontajnerov z kovu; výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28210
Výroba nádrží,zásobníkov a kontajnerov z kovu
28220
Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28300
Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia; výroba jadrových reaktorov
28400
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
28500
Spracovanie a povrchová úprava kovov; všeobecné strojárstvo
28510
Spracovanie a povrchová úprava kovov
28520
Všeobecné strojárstvo
28600
Výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov a železiarskeho tovaru
28610
Výroba nožiarskych výrobkov
28620
Výroba nástrojov
28630
Výroba zámkov a kovania
28700
Výroba iných kovových výrobkov
28710
Výroba oceľových nádrží
28720
Výroba drobných obalov z ľahkých kovov
28730
Výroba drôtených výrobkov
28740
Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
28750
Výroba kovových výrobkov i.n.
29000
Výroba strojov a zariadení i.n.
29100
Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie, okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29110
Výroba spaľovacích motorov vrátane parných a hydraulických turbín, okrem motorov pre lietadlá, motor.vozidlá a motocykle
29120
Výroba čerpadiel a kompresorov
29130
Výroba kohútikov a ventilov
29140
Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
29200
Výroba strojov a zariadení na všeobecné účely
29210
Výroba pecí a horákov
29220
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
29230
Výroba chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
29240
Výroba strojov na všeobecné účely i.n.
29300
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29310
Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29320
Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29400
Výroba obrábacích strojov
29420
Výroba ostatných kovoobrábacích strojov
29430
Výroba ostatných obrábacích strojov i. n.
29500
Výroba iných strojov na špeciálne účely
29510
Výroba strojov pre metalurgiu
29520
Výroba banských a stavebných strojov
29530
Výroba strojov pre potravinársky priemysel a na spracovanie tabaku
29540
Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
29550
Výroba strojov pre papierenský priemysel
29560
Výroba účelových strojov i.n.
29561
Výroba strojov a zariadení pre spracovanie gumy a plastov
29562
Výroba zariadení pre jadrové elektrárne a teplárne
29569
Výroba ostatných účelových strojov a zariadení
29600
Výroba zbraní a munície
29700
Výroba zariadení pre domácnosť i.n.
29710
Výroba elektrických zariadení pre domácnosť
29720
Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť
30000
Výroba kancelárskych strojov a počítačov
30010
Výroba kancelárskych strojov
30020
Výroba počítačov a iných zariadení na spracovanie údajov
31000
Výroba elektrických strojov a prístrojov i.n.
31100
Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
31200
Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
31300
Výroba izolovaných drôtov a káblov
31400
Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií
31500
Výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
31600
Výroba elektrických zariadení i.n.
31610
Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i.n.
31620
Výroba ostatných elektrických zariadení i.n.
32000
Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov
32100
Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok
32200
Výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných prístrojov
32201
Výroba rozhlasových a televíznych vysielačov
32202
Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov
32203
Výroba telefónnych a ďalekopisných prístrojov
32300
Výroba rozhlasových a televíznych prijímačov, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu a pod. zariadení
33000
Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín
33100
Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
33200
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístr. a zar. okrem zar. na riadenie priemysel.procesov
33300
Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov
33400
Výroba optických a fotografických zariadení
33500
Výroba hodín
34000
Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
34100
Výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov
34200
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov
34300
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
35000
Výroba ostatných dopravných zariadení
35100
Stavba a oprava lodí a člnov
35110
Stavba a oprava lodí
35120
Stavba a oprava rekreačných a športových člnov
35200
Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov
35300
Výroba lietadiel a kozmických lodí
35400
Výroba motocyklov a bicyklov
35410
Výroba motocyklov
35420
Výroba bicyklov
35430
Výroba invalidných vozíkov
35500
Výroba dopravných zariadení i.n.
36000
Výroba nábytku; výroba i.n.
36100
Výroba nábytku
36110
Výroba kresiel a sedadiel
36120
Výroba nábytku do kancelárií a obchodov
36130
Výroba kuchynského nábytku
36140
Výroba iného nábytku
36141
Výroba rovného nábytku
36149
Výroba ostatného nábytku
36150
Výroba matracov
36200
Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov
36210
Razenie mincí a medailí
36220
Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov i.n.
36300
Výroba hudobných nástrojov
36400
Výroba športového tovaru
36500
Výroba hier a hračiek
36600
Ostatný spracovateľský priemysel
36610
Výroba bižutérie
36620
Výroba metiel a kief
36630
Výroba i.n.
36631
Výroba konfekčných zapínadiel
36632
Výroba detských kočíkov
36633
Výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových
36634
Výroba sviečkárska
36639
Výroba ostatných výrobkov i.n.
37000
Recyklovanie druhotných surovín
37100
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
37200
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
40000
Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody
40100
Výroba a rozvod elektriny
40110
Výroba elektriny
40120
Prenos elektriny
40130
Rozvod a predaj elektriny
40200
Výroba plynu; distribúcia plynných palív potrubím
40220
Rozvod a predaj plynných palív potrubím
40300
Výroba a rozvod pary a teplej vody
41000
Výroba a rozvod vody
41001
Prevádzka vodných tokov a zdrojov
41002
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
45000
Stavebníctvo
45100
Príprava staveniska
45110
Demolácie, búracie práce, príprava územia a zemné prieskumné práce
45120
Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce
45200
Pozemné a inžinierske stavby - konštrukcie a práce hrubej stavby
45210
Stavba budov, mostov a inžinierskych sietí
45211
Bytová výstavba
45213
Inžinierske siete
45219
Stavba ostatných objektov
45220
Strešné konštrukcie a krytiny
45230
Komunikácie, letiskové plochy a športové plochy - konštrukcie a práce hrubej stavby
45240
Vodohospodárske stavby - konštrukcie a práce hrubej stavby
45250
Špecializované stavebné práce
45300
Stavebné inštalácie
45310
Elektroinštalácie
45320
Tepelné, protiotrasové a zvukové izolácie
45330
Inštalačné práce - technické zariadenie budov
45340
Ostatné stavebno-inštalačné práce
45400
Kompletačné a dokončovacie práce
45410
Omietkárske práce
45420
Stolárske a zámočnícke práce
45430
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
45440
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45450
Ostatné kompletačné a dokončovacie práce
45500
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
50000
Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklov; maloobchodný predaj pohonných látok
50100
Predaj motorových vozidiel
50200
Údržba a oprava motorových vozidiel
50300
Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
50400
Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50500
Maloobchodný predaj pohonných látok
51000
Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov
51100
Sprostredkovanie veľkoobchodu
51110
Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
51120
Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
51130
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebnými materiálmi
51140
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
51150
Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, so železiarskym tovarom
51160
Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
51170
Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
51180
Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom i.n.
51181
Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
51189
Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
51190
Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
51200
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
51210
Veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami
51220
Veľkoobchod so živými kvetmi a rastlinami
51230
Veľkoobchod so živými zvieratami
51240
Veľkoobchod s kožkami, surovou a vypracovanou kožou
51250
Veľkoobchod so surovým tabakom
51300
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51310
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
51320
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51330
Veľkoobchod s mliekárenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi
51340
Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
51350
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51360
Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami
51370
Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51380
Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51390
Iný odborný veľkoobchod s potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
51400
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
51410
Veľkoobchod s textilom
51420
Veľkoobchod s odevami a obuvou
51430
Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
51440
Veľkoobchod s porcelánom a sklom, tapetami a čistiacimi prostriedkami
51450
Veľkoobchod s kozmetickým tovarom
51460
Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
51470
Veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť
51500
Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom
51510
Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami
51520
Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51530
Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením
51540
Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami
51550
Veľkoobchod s chemickými výrobkami
51560
Veľkoobchod s inými medziproduktami
51570
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
51600
Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
51610
Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51620
Veľkoobchod so stavebnými strojmi
51630
Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51640
Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami
51650
Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu
51660
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov
51700
Ostatný veľkoobchod
51701
Veľkoobchod s papierenským tovarom
51709
Ostatný veľkoobchod
51820
Veľkoobchod so strojmi a zariadeniami pre ťažbu, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51840
Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a softvérom
51850
Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením
51860
Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami
51870
Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii
51880
Veľkoobchod s poľnohospodárskym strojovým zariadením, náradím a príslušenstvom vrátane traktorov
51900
Ostatný veľkoobchod
52000
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava spotrebného tovaru
52100
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52110
Maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä potravinami, nápojmi a tabakom
52120
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52200
Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52210
Maloobchod s ovocím a zeleninou
52220
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
52230
Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
52240
Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
52250
Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
52260
Maloobchod s tabakovým tovarom
52270
Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52300
Maloobchod s farmaceutickým, zdravotníckym tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami
52310
Lekárne
52320
Maloobchod so zdravotníckym a ortopedickým tovarom
52330
Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami
52400
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
52410
Maloobchod s textilom
52420
Maloobchod s odevami
52430
Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
52440
Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť i.n.
52450
Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
52460
Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom
52470
Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami
52480
Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach
52483
Maloobchod s tuhými palivami
52489
Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach i. n.
52500
Maloobchod s použitým tovarom a starožitnosťami v predajniach
52600
Maloobchod mimo predajní
52610
Zásielkový predaj
52620
Predaj v stánkoch a na trhoch
52630
Ostatný maloobchod mimo predajní
52700
Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
52710
Oprava obuvi a iných výrobkov z kože
52720
Oprava elektrických zariadení pre domácnosť
52730
Oprava hodín a klenotov
52740
Oprava i.n.
55000
Hotely a reštaurácie
55100
Hotely
55110
Hotely a motely s reštauráciou
55120
Hotely a motely bez reštaurácie
55200
Kempingy a iné krátkodobé ubytovanie
55210
Mládežnícke ubytovne, turistické nocľahárne a horské chaty
55220
Autokempingy a táboriská vrátane miest pre karavany
55230
Ubytovacie možnosti i.n.
55238
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
55239
Ostatné dočasné ubytovanie i.n.
55300
Reštaurácie
55400
Hostince, bary
55500
Iné účelové stravovanie
55510
Jedálne
55511
Závodné jedálne
55512
Školské a študentské jedálne
55519
Stravovanie účelové ostatné
55520
Výroba a dodávka jedál, pohostenie
55521
Závodné kuchyne
55522
Stravovanie v školských zariadeniach, v menzách
55529
Stravovanie účelové ostatné
60000
Pozemná doprava, potrubná doprava
60100
Železničná doprava
60102
Železničná nákladná doprava a preprava
60103
Železničná dopravná cesta
60200
Iná pozemná doprava
60210
Iná pozemná doprava osôb pravidelná
60211
Mestská hromadná doprava
60219
Ostatná pozemná doprava osôb pravidelná
60220
Taxislužba osobná
60230
Iná pozemná doprava osôb nepravidelná
60240
Cestná doprava nákladov
60241
Cestná doprava nákladov verejná
60242
Cestná doprava nákladov neverejná
60250
Cestná doprava tovaru
60251
Cestná doprava tovaru verejná
60252
Cestná doprava tovaru neverejná /závodová/
60300
Potrubná doprava
60301
Potrubná doprava ropovodom
60302
Potrubná doprava plynovodom
60309
Ostatná potrubná doprava
61000
Vodná doprava
61100
Námorná a pobrežná doprava
61110
Námorná doprava
61120
Pobrežná doprava
61200
Vnútrozemská vodná doprava
62000
Vzdušná doprava
62100
Pravidelná letecká doprava
62200
Nepravidelná letecká doprava
62300
Kozmická doprava
63000
Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií
63100
Manipulácia s nákladom a skladovanie
63110
Manipulácia s nákladom
63120
Skladovanie a uskladňovanie
63200
Iné vedľajšie činnosti v doprave
63210
Iné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
63220
Iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
63230
Iné vedľajšie činnosti vo vzdušnej doprave
63300
Činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov; turistické služby i.n.
63301
Služby cestovných kancelárií
63400
Činnosti iných dopravných agentúr
64000
Spoje
64100
Poštové a doručovateľské činnosti
64110
Činnosti štátnej pošty
64111
Poštové podacie a dodacie služby
64112
Poštové peňažné a obstarávacie služby
64120
Doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou
64200
Telekomunikácie
64201
Rádiokomunikácie
64209
Ostatné telekomunikácie
65000
Peňažníctvo
65100
Peňažné sprostredkovanie
65110
Činnosti centrálnych bánk
65120
Činnosti ostatných peňažných inštitúcií
65200
Ostatné finančné sprostredkovanie
65210
Finančný leasing
65220
Ostatné poskytovanie úverov
65230
Ostatné finančné sprostredkovanie i.n.
66000
Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia
66010
Životné poistenie
66020
Dôchodkové poistenie
66030
Neživotné poistenie
67000
Činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním
67100
Činnosti spojené s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67110
Správa finančných trhov
67120
Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67130
Činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním i.n.
67200
Činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením
70000
Činnosti v oblasti nehnuteľností
70100
Činnosti v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastného majetku
70110
Rozvoj a predávanie nehnuteľností
70120
Kupovanie a predávanie vlastných nehnuteľností
70200
Prenájom vlastných nehnuteľností
70300
Sprostredkovanie činností s nehnuteľnosťami
70310
Realitné kancelárie
70320
Správa nehnuteľností
71000
Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy; prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
71100
Prenájom automobilov
71200
Prenájom iných dopravných prostriedkov
71210
Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
71220
Prenájom vodných dopravných prostriedkov
71230
Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov
71300
Prenájom iných strojov a zariadení
71310
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
71320
Prenájom stavebných strojov a zariadení
71330
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
71340
Prenájom ostatných strojov a zariadení i.n.
71400
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i.n.
72000
Počítačové a súvisiace činnosti
72100
Poradenská služba k technickému vybavenia počítača (hardware)
72200
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
72300
Spracovanie údajov
72400
Činnosti súvisiace s databázami
72500
Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov
72600
Iné činnosti súvisiace s počítačom
73000
Výskum a vývoj
73100
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
73200
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
74000
Iné obchodné služby
74100
Právne, daňové a podnikateľské poradenstvo; činnosti účtovej evidencie; prieskum trhu a verejnej mienky; holdingy
74110
Právne poradenstvo
74120
Činnosti účtovej evidencie, vedenie účtových kníh, revízie účtov; daňové poradenstvo
74130
Prieskum trhu a verejnej mienky
74140
Podnikateľské poradenstvo
74150
Správa cenných papierov
74200
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74201
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania
74202
Geologický prieskum
74203
Geodetické a kartografické činnosti
74204
Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
74300
Technické testovanie a analýzy
74400
Činnosti reklamy
74500
Sprostredkovanie a nábor pracovnej sily
74600
Pátracie a ochranné služby
74700
Priemyselné čistenie
74800
Rôzne obchodné činnosti i.n.
74810
Fotografické činnosti
74820
Baliace činnosti
74830
Sekretárske a prekladateľské činnosti
74840
Ostatné obchodné činnosti i.n.
74850
Sekretárske a prekladateľské činnosti
74870
Ostatné obchodné činnosti i. n.
75000
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
75100
Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky
75110
Všeobecná štátna správa
75120
Usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdrav.starostl., vzdeláv., kultúr. a iné sociál.služby okrem povin.soc.zab
75130
Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k lepšej efektívnosti iných odvetví ekonomických činností
75140
Vedľajšie služby pre štátnu správu ako celok
75200
Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok
75210
Zahraničné veci
75220
Obrana
75230
Spravodlivosť a súdnictvo
75240
Bezpečnosť a poriadok
75250
Protipožiarna ochrana a ostatné záchranárske práce
75300
Povinné sociálne zabezpečenie
80000
Školstvo
80100
Základné školstvo
80101
Predškolská výchova
80102
Základné školstvo
80200
Stredné školstvo
80210
Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo
80220
Stredné technické a odborné školstvo
80221
Stredné odborné učilištia
80222
Stredné odborné školy
80300
Vyššie školstvo
80400
Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
80410
Autoškoly a letecké školy
80420
Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie i.n.
80421
Vzdelávanie v jazykových školách
80422
Vzdelávanie v základných umeleckých školách
80429
Ostatné vzdelávanie
85000
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
85100
Zdravotníctvo
85110
Činnosti nemocníc
85120
Činnosti ambulantnej lekárskej praxe
85130
Činnosti zubnej lekárskej praxe
85140
Ostatné činnosti v zdravotníctve
85141
Zdravotnícka hygienická služba pre ľudské telo
85149
Ostatné činnosti v zdravotníctve
85200
Veterinárne činnosti
85300
Činnosti sociálnej starostlivosti
85310
Činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním
85320
Činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania
90000
Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti
90001
Likvidácia tuhých odpadov
90002
Odvod a čistenie odpadových vôd
90003
Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec, i.n.
90010
Odvádzanie a úprava odpadových vôd
90020
Zber a zneškodňovanie iných odpadov
90030
Asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti
91000
Činnosti členských organizácií i.n.
91100
Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesných organizácií
91110
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91120
Činnosti profesných organizácií
91200
Činnosti odborových zväzov
91300
Činnosti ostatných členských organizácií
91310
Činnosti cirkevných organizácií
91320
Činnosti politických strán
91330
Činnosti ostatných členských organizácí i.n.
91331
Činnosti organizácií mládeže
91332
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
91339
Činnosti ostatných členských organizácií
92000
Rekreačné, kultúrne a športové činnosti
92100
Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov
92110
Tvorba filmov a videozáznamov
92120
Distribúcia filmov a videozáznamov
92130
Premietanie filmov
92200
Činnosti rozhlasu a televízie
92300
Iné činnosti v kultúre a zábave
92310
Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia
92320
Činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení
92330
Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
92340
Iné zábavné činnosti
92400
Činnosti tlačových kancelárií
92500
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a podobných kultúrnych zariadení
92510
Činnosti knižníc a archívov
92520
Činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť
92530
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92600
Športové činnosti
92610
Prevádzka športových zariadení
92620
Iné športové činnosti
92700
Iné rekreačné činnosti
92710
Činnosti herní a stávkových kancelárií
92720
Ostatné rekreačné činnosti i.n.
93000
Ostatné služby
93010
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
93020
Kadernícke a kozmetické činnosti
93030
Pohrebné služby
93040
Činnosti týkajúce sa telesnej pohody
93050
Ostatné služby i.n.
95000
Súkromné domácnosti s domácim personálom
99000
Exteritoriálne organizácie a združenia

Hľadanie

OKEČ na stiahnutie