Nedeľa, 20. máj 2018
Prevažne slnečno  17,9 °C
Mimoriadne správy

AIRMOS, s.r.o.

Vasiľov, IČO: 36390291

Okresný súd Žilina, Obchodný register, Číslo zápisu: Sro/12046/L

Dátum poslednej aktualizácie:   7. jún 2017

Základné údaje

Dátum vzniku
16. február 2000
IČO
36390291  (Od 16.02.2000)
DIČ
2020131564
Ulica
Vasiľov 2
Mesto
Vasiľov
PSČ
02951

Kontakty

E-mail
Web

Uzávierky

Riadna uzávierka za obdobie od 2009-01 do 2009-12, posledná úprava zo dňa 11.09.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2010-01 do 2010-12, posledná úprava zo dňa 26.09.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2011-01 do 2011-12, posledná úprava zo dňa 07.10.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2012-01 do 2012-12, posledná úprava zo dňa 22.10.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2013-01 do 2013-12, posledná úprava zo dňa 24.07.2014
Riadna uzávierka za obdobie od 2014-01 do 2014-12, posledná úprava zo dňa 02.04.2015
Riadna uzávierka za obdobie od 2015-01 do 2015-12, posledná úprava zo dňa 01.04.2016
Riadna uzávierka za obdobie od 2016-01 do 2016-12, posledná úprava zo dňa 25.03.2017
Riadna uzávierka za obdobie od 2017-01 do 2017-12, posledná úprava zo dňa 22.02.2018

Zainteresované osoby

STAMOS spol. s r.o. - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Vasiľov, 49
(od 14.06.2002 do 12.03.2003)
STAMOS spol. s r.o. - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Vasiľov, 49
(od 16.02.2000 do 13.06.2002)
Ing. Jozef Feja - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Vasiľov, 2
(od 13.03.2003)
Štefan Feja - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Vasiľov, Vasiľov č. 191
(od 13.03.2003)
Ing. Jozef Feja - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Vasiľov, 2
(od 16.02.2000 do 12.03.2003)

Výška vkladu

Ing. Jozef Feja
3319.39 EUR
(od 03.03.2010)
Ing. Jozef Feja
30538.4 EUR
(od 03.03.2010)
Štefan Feja
3319.39 EUR
(od 03.03.2010)
Ing. Jozef Feja
100000.0 SKK
(od 13.03.2003 do 02.03.2010)
Ing. Jozef Feja
920000.0 S_VSEMEN
(od 13.03.2003 do 02.03.2010)
Štefan Feja
100000.0 SKK
(od 13.03.2003 do 02.03.2010)
STAMOS spol. s r.o.
100000.0 SKK
(od 14.06.2002 do 12.03.2003)
STAMOS spol. s r.o.
920000.0 S_VSEMEN
(od 14.06.2002 do 12.03.2003)
Ing. Jozef Feja
100000.0 SKK
(od 16.02.2000 do 12.03.2003)
STAMOS spol. s r.o.
100000.0 SKK
(od 16.02.2000 do 13.06.2002)

Výška podielu

Výška podielu 37177.18 EUR
(od 03.03.2010)
Splatená výška podielu 37177.18 EUR
(od 03.03.2010)
Výška podielu 1120000.0 SKK
(od 14.06.2002 do 02.03.2010)
Splatená výška podielu 1120000.0 SKK
(od 14.06.2002 do 02.03.2010)
Výška podielu 200000.0 SKK
(od 16.02.2000 do 13.06.2002)

Štatutárne orgány

Ing. Jozef Feja - Konateľ
Vasiľov, 2
(od 16.02.2000)
Ing. Jozef Feja -
Námestovo, Komenského 498/34
(od 19.06.2015)

Predmety činnosti

 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od 07.06.2017)
 • Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  (od 07.06.2017)
 • - vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/,
  (od 16.02.2000)
 • - vykonávanie priemyselných stavieb,
  (od 16.02.2000)
 • - vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
  (od 16.02.2000)
 • - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
  (od 16.02.2000)
 • - výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
  (od 16.02.2000)
 • - výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
  (od 16.02.2000)
 • - montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, okrem elektrických častí,
  (od 16.02.2000)
 • - montáž oceľových konštrukcií a strojného zariadenia, okrem viazaných a koncesovaných živností,
  (od 16.02.2000)
 • - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení,
  (od 16.02.2000)
 • - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
  (od 16.02.2000)
 • - zváračské práce,
  (od 16.02.2000)
 • - zámočnícke práce,
  (od 16.02.2000)
 • - obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich,
  (od 16.02.2000)
 • - činnosť v oblasti nehnuteľností,
  (od 16.02.2000)
 • - nákup, predaj a prenájom nehnuteľností,
  (od 16.02.2000)
 • - sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb,
  (od 16.02.2000)
 • - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
  (od 16.02.2000)
 • - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od 12.06.2004)
 • - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od 12.06.2004)
 • - predaj a nákup kancelárskej a výpočtovej techniky
  (od 12.06.2004)
 • - ubytovacie služby
  (od 12.06.2004)

Charakteristika

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnenie
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
SK NACE
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Veľkosť firmy
25-49 zamestnancov

Hľadanie

Diskusia