Nedeľa, 20. máj 2018
Prevažne slnečno  17,9 °C
Mimoriadne správy

ABC KLÍMA s.r.o.

Bratislava, IČO: 31354131

Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, Číslo zápisu: Sro/5390/B

Dátum poslednej aktualizácie:  13. jún 2017

Základné údaje

Dátum vzniku
23. jún 1993
IČO
31354131  (Od 23.06.1993)
DIČ
2020296696
Ulica
Tomášikova 19
Mesto
Bratislava
PSČ
82102

Kontakty

Telefón
048 / 4123069
E-mail
Web

Uzávierky

Riadna uzávierka za obdobie od 2009-01 do 2009-12, posledná úprava zo dňa 12.09.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2010-01 do 2010-12, posledná úprava zo dňa 26.09.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2012-01 do 2012-12, posledná úprava zo dňa 22.10.2013
Riadna uzávierka za obdobie od 2013-01 do 2013-12, posledná úprava zo dňa 30.07.2014

Zainteresované osoby

Advisors k.s. - Správca konkurznej podstaty
Bratislava, Železničiarska 13
(od 09.08.2014)
Ing. Alexander Suchal - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Mečíkova 37
(od 17.08.2000)
Ing. Jana Backová - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Strmý vršok 109
(od 17.08.2000)
Ing. Peter Pochaba - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Radvanská 34
(od 24.08.2005)
Ing. Eva Drienska - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Mudroňova 7492/3B
(od 06.02.2007)
Ing. Jaroslav Baláž - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Broskyňová 8
(od 23.06.1993 do 22.11.1994)
Ing. Peter Pochaba - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Na Stráni 10
(od 23.11.1994 do 05.06.1995)
Ing. Jana Backová - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Líščie údolie 69
(od 06.06.1995 do 20.03.2000)
Ing. Alexander Suchal - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Eisnerova 5
(od 06.06.1995 do 20.03.2000)
Ing. Peter Pochaba - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Na Stráni 10
(od 06.06.1995 do 16.08.2000)
Ing. Alexander Suchal - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Eisnerova 5
(od 21.03.2000 do 16.08.2000)
Ing. Jana Backová - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Líščie údolie 69
(od 21.03.2000 do 16.08.2000)
Ing. Peter Pochaba - Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Bratislava, Na Stráni 10
(od 17.08.2000 do 23.08.2005)

Výška vkladu

Ing. Alexander Suchal
1594.0 EUR
(od 16.07.2009)
Ing. Eva Drienska
1693.0 EUR
(od 16.07.2009)
Ing. Jana Backová
1594.0 EUR
(od 16.07.2009)
Ing. Peter Pochaba
15037.0 EUR
(od 16.07.2009)
Ing. Eva Drienska
51000.0 SKK
(od 06.02.2007 do 15.07.2009)
Ing. Peter Pochaba
453000.0 SKK
(od 06.02.2007 do 15.07.2009)
Ing. Alexander Suchal
48000.0 SKK
(od 17.08.2000 do 15.07.2009)
Ing. Jana Backová
48000.0 SKK
(od 17.08.2000 do 15.07.2009)
Ing. Peter Pochaba
504000.0 SKK
(od 17.08.2000 do 05.02.2007)
Ing. Alexander Suchal
30000.0 SKK
(od 21.03.2000 do 16.08.2000)
Ing. Jana Backová
30000.0 SKK
(od 21.03.2000 do 16.08.2000)
Ing. Peter Pochaba
486000.0 SKK
(od 06.06.1995 do 16.08.2000)
Ing. Alexander Suchal
27000.0 SKK
(od 06.06.1995 do 20.03.2000)
Ing. Jana Backová
27000.0 SKK
(od 06.06.1995 do 20.03.2000)
Ing. Peter Pochaba
486000.0 SKK
(od 23.11.1994 do 05.06.1995)
Ing. Jaroslav Baláž
100000.0 SKK
(od 23.06.1993 do 22.11.1994)

Výška podielu

Výška podielu 19918.0 EUR
(od 16.07.2009)
Splatená výška podielu 19918.0 EUR
(od 16.07.2009)
Výška podielu 600000.0 SKK
(od 17.08.2000 do 15.07.2009)
Výška podielu 546000.0 SKK
(od 21.03.2000 do 16.08.2000)
Výška podielu 540000.0 SKK
(od 06.06.1995 do 20.03.2000)
Výška podielu 486000.0 SKK
(od 23.11.1994 do 05.06.1995)
Výška podielu 100000.0 SKK
(od 23.06.1993 do 22.11.1994)

Štatutárne orgány

Ing. Peter Pochaba -
Bratislava, Radvanská 34
(od 23.06.1993)
Ing. Peter Pochaba - Konateľ
Bratislava, Na stráni 10
(od 23.06.1993 do 23.08.2005)
Ing. Peter Pochaba -
Bratislava, Radvanská 34
(od 24.08.2005 do 30.01.2007)
Ing. Eva Drienska -
Bratislava, Mudroňova 7492/3B
(od 26.01.2007 do 28.06.2013)
Ing. Eva Drienska -
Bratislava, Mudroňova 7492/3B
(od 26.01.2007 do 10.07.2013)

Predmety činnosti

 • - uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od 18.11.2003)
 • Stavbyvedúci - s odborným zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia,
  (od 03.03.2004)
 • - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
  (od 23.06.1993)
 • - inžiniering chladiacich a klimatizačných zariadení, projektovanie chladiacich a klimatizačných zariadení, servis a montáž chladiacich a klimatizačných zariadení,
  (od 23.06.1993)
 • Projektovanie stavieb:
  (od 01.02.2000)
 • Technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, kanalizácia, stravovacie celky),
  (od 01.02.2000)
 • Technické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov (zemný plyn),
  (od 01.02.2000)
 • Projektovanie, montáž a servis ústredného vykurovania a zdrojov tepla,
  (od 01.02.2000)
 • Nákladná cestná doprava,
  (od 01.02.2000)
 • Vykonávanie tepelných, protizvukových a protipožiarnych izolácii,
  (od 29.06.2000)
 • Výroba chladiacich, vzduchotechnických (vetracích), klimatizačných zariadení,
  (od 29.06.2000)
 • Výroba vzduchotechnických prvkov,
  (od 29.06.2000)
 • Recyklácia chladiva,
  (od 29.06.2000)
 • Montáž, servis a údržba elektroinštalácie,
  (od 29.06.2000)
 • Montáž, servis a údržba merania a regulácie,
  (od 29.06.2000)
 • Projektovanie elektrických zariadení,
  (od 29.06.2000)
 • Projektovanie stavieb-systémy riadenia a merania,
  (od 29.06.2000)
 • Montáž, servis a údržba vodoinštalácie,
  (od 29.06.2000)
 • Montáž, servis a údržba vyhrievacích telies a kotlov,
  (od 29.06.2000)
 • Konzultačno poradenská činnosť v stavebníctve a rozsahu voľnej živnosti,
  (od 29.06.2000)
 • Prenájom strojov a zariadení,
  (od 29.06.2000)
 • Prenájom dopravných prostriedkov,
  (od 29.06.2000)
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
  (od 29.06.2000)
 • Prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami,
  (od 29.06.2000)
 • Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,
  (od 29.06.2000)
 • Výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
  (od 25.06.2001)
 • - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od 18.11.2003)
 • - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od 18.11.2003)
 • - vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (od 18.11.2003)
 • - montáž, oprava a údržba plynových zariadení
  (od 18.11.2003)
 • Odber látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu zeme v rozsahu § 10 ods. 1 písm. f/ zákona číslo 76/98 z.z.
  (od 03.03.2004)
 • Oprava chladiacich zariadení,
  (od 03.03.2004)
 • - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
  (od 26.11.2004)
 • Správa bytového/nebytového fondu,
  (od 06.12.2008)
 • Odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
  (od 06.12.2008)
 • Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky, kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení, zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok, vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky,
  (od 18.10.2013)

Charakteristika

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnenie
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
SK NACE
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Veľkosť firmy
150-199 zamestnancov

Zmeny

24. august 2005
Zmena adresy na 82102 Bratislava, Tomášikova 19
1. február 2000
Zmena adresy na 81107 Bratislava, Mýtna 23
6. jún 1995
Zmena adresy na 81242 Bratislava, Mýtna 23
Zmena oprávnenia na V mene spoločnosti koná konateľ.
23. november 1994
Zmena adresy na 83101 Bratislava, Stromová 13
23. jún 1993
Adresa 81242 Bratislava, Mýtna 23
Oprávnenie V mene spoločnosti koná konateľ.
6. február 2007
Zmena oprávnenia na V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Hľadanie

Diskusia